Profilna zavist

Društvene mreže su postale važan deo naše svakodnevice. Više od milijardu FB korisnika povezuje se svaki mesec sa 130 „prijatelja“ u proseku i razmeni oko 90 „informacija“ (Amy Muise, Emily Christofides, Serge Desmarais).

Read More »