Saveti koje niste tražili

Zagrljaj u prazno

Telesni dodir je najosnovnija forma komuniciranja. Šta se desilo sa grljenjem u eri interneta? Kakva je danas  vrednost bliskih odnosa u zemlji „toplih slovenskih duša“? Da li je problem odsustva emocionalne topline hroničan usled otuđenosti?

Read More »

Koliko vredi poljubac?

Statististički naklonjeni naučnici su izračunali da provedemo dve nedelje (ili 336 sati) života neprekidno se ljubeći. Da li je ovo malo ili mnogo? Svakako nije beznačajno. Iako se razlikujemo u navikama koliko ćemo da upražnjavamo ovaj govor tela usnama, nema osobe koja to nije radila.

Read More »

Kako dolazi do zdravih ljubavnih veza?

Ništa ne pospešuje lični razvoj tako delotvorno kao ljubavna veza, ali i negativna strana ove teze kaže da ništa ne parališe lični razvoj tako efikasno kao ljubavna veza koja je destruktivna. Razlog je što ljubav aktivira duboke lične resurse, te je moćni regulator psihičkog funkcionisanja.

Read More »

Da l’ je ljubav il’ je pivo?*

Platon je rekao da je “ljubav apetit za lepotom”. Kult silikonske lepote pritisnuo je kao mermerna ploča tananost ljubavnog osećanja. Apsurd je da čovek današnjice i pored tolikih mogućnosti izbora, može da proživi život ne doživevši ljubav, jer ne zna šta je to.

Read More »

Pesništvo je vid života, nipošto igra

Lepa književnost, u užem smislu pesništvo, je jezičko umetničko delo koje može biti predmet i psihološkog ispitivanja, jer je nečiji lični doživljaj sveta. Umetnik naravno ne teži da postavi zakonitosti, ali doprinosi dubljem saznavanju i osećanju života, te kao psihološka prevencija podstiče uspešniju adaptaciju.

Read More »

Traganje za tananom lepotom svakodnevice

Proces stvaranja i doživljavanja lepog ne može bez psihologije. Za psihologa je proučavanje umetnosti kao kondenzovane lepote neophodan deo proučavanja čoveka. Sa druge strane, psihologija je pozvana i da nas uveri da sposobnost postupanja sa životom na umetnički način nije privilegija nekolicine darovitih, nego je dostupna svakoj zdravoj ličnosti.

Read More »