Saveti koje niste tražili

Profilna zavist

Društvene mreže su postale važan deo naše svakodnevice. Više od milijardu FB korisnika povezuje se svaki mesec sa 130 „prijatelja“ u proseku i razmeni oko 90 „informacija“ (Amy Muise, Emily Christofides, Serge Desmarais).

Read More »

Hoću da budem zabavnija!

Stručnak ste, ali vas ne žele u timu? Kažu da “mračite” i da ih to deprimira. U pravu su, kad kažu da ste pesimista, ali ko može danas u Srbiji da bude realni optimista? A i to što tako procenjujete sa nimalo entuzijazma, zar nije nešto što je deo vaše ličnosti, što ste nasledili?

Read More »

Šta jeste, a šta nije mobing?

Mobing nije karakteristika zapadne kulture savremenog doba. Uvek je postojao, samo se u različitim kulturama i vremenima različito nazivao i tumačio. Ima ga i u Srbiji danas. Zato je potrebno da imamo jasno određen stav, kako bismo prepoznali, sprečili i reagovali na dosledan način na svaki pokušaj mobinga i kao pojedinci i kao društvo.

Read More »

Ti si poruka

U komunikaciji svi imamo alat za uticaj i uveravanje drugih – nas same. Sve ono što nas čini unikatnim, od izgleda, boje glasa, do verovanja i životnog iskustva, može da bude prezentovano tako da “osvajamo”.

Read More »

Suviše lako opraštanje

Svi stalno pravimo greške: povređujemo druge, lažemo, izdajemo…i onda osećamo potrebu da kažemo: ”Izvini”, ili “Žao mi je”. Koliko umemo da priznamo svoje greške? Koliko umemo da molimo za oproštaj? Koliko umemo da oprostimo? Koji su to uslovi potrebni da se zadovolje da bi izvinjavanje bilo efikasno?

Read More »