Saveti koje niste tražili

Maska koja otkriva

Još od praistorije maske se nose radi zaštite, prerušavanja i skrivanja, obeležavanja statusa, iz verskih razloga, u pozorištu, na karnevalima, u dečjim igrama, ali i u ekspresivnoj terapiji. U antičko vreme, prihvaćen je termin persona za pozorišnu masku, a značenje se vezuje za etrursko phersu, biće koje živi izmedju spoljnog i podzemnog sveta. Sličnu konotaciju ima psihološki termin persona   naglašavajući …

Read More »

Zavisnost od porodice

jannoon028 / FreeDigitalPhotos.net

Brojna istraživanja govore o sve većim problemima odvajanja mladih od roditelja i svojih primarnih porodica. Jedan od bitnih razloga ove pojave je ekonomski faktor koji podrazumeva visoku nezaposlenost, nerešeno stambeno pitanje, loše uslovi rada i socijalne zaštite. Prosečan profil mladog čoveka u Srbije asocira na nezaposlenu osobu, koja nama jaku vezu da nađe dobar posao, živi kod roditelja i mašta …

Read More »

XX ping – pong XY

tungphoto / FreeDigitalPhotos.net

Čak ni najveće feministkinje ne poriču da su kroz istoriju civilizacije muškarci postigli više od žena  i to ne samo u prirodnim naukama i umetnosti, nego i u tradicionalno „ženskim“ oblastima modnog kreiranja, unutrašnje dekoracije i kuvanja. Kako se to objašnjava? Dve su grupe hipoteza: biološke i kulturološke. Biološke, nadmoć muškarca  vide ne samo u njegovoj većoj težini, visini, snazi, …

Read More »

Da li poštujemo sebe?

meepoohfoto / FreeDigitalPhotos.net

Kada govorimo o ljubavi, obično pomislimo na ljubav prema partneru, zatim porodici i prijateljima, a tek na zadnjem mestu na ljubav prema sebi kao jednu od osnovnih prava i božijih zapovesti – „Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!“ Osoba koja ne poštuje sebe teško da može da radi i na ostalim maladaptivnim obrascima ponašanja. Poštovanje sebe podrazumeva odluku da vodimo …

Read More »

I kakvo je cvetno polje zaista?

Idea go / FreeDigitalPhotos.net

Sećam se trenutka kad me fascinirala slika iz enciklopedije kako insekti vide cvetno polje. To je bila najoriginalnija vizija, potpuno drugačija od moje. Bila sam dete, ali mi je apstraktna ideja o razlici sveta kao takvog (objektivne stvarnosti) i naše mentalne slike (subjektivne stvarnosti) bila kristalno jasna. Ostalo je da lebdi pitanje: „A, kakvo je cvetno polje zaista?“ Kasnije sam …

Read More »

Strah od pripadanja

Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

“All we need is love”, jedna je od najprisutnijih parola našega doba. Međutim,  iako se danas o ljubavi dosta govori vrlo često se sreće i strah od vezivanja. Na pitanje zašto se ljudi danas teško vezuju, u istraživanju na društvenim mrežama, mogu da se izdvoje tri grupe odgovora.

Read More »

Pogledaj me mojim očima!

digitalart / FreeDigitalPhotos.net

Ana uočava crne oblake na horizontu i zaključuje da dolaze loša vremena… Vratio se  neisporučeni mail poslat okružnom sudu i Ivanu prolazi misao kako sad svi znaju za njegovu krivicu…Milica, Predrag i Jelena posmatraju skup na trgu. Milica veruje da je najviši, Predrag da je muškarac, a Jelena je sigurna da je najstariji član skupa njihov vodja…

Read More »

Sex je OK

Koliko puta smo čuli rečenicu: „Čovek uživa u životu samo dok ne odraste!“ Iako je lepo biti dete, odrastanje donosi slobodu. I nova uživanja. Većina ljudi više uživa u seksu kada ima četrdeset, nego dvadeset godina. Zašto je društveni stav prema seksualnosti tako ambivalentan?

Read More »