Saveti koje niste tražili

AKO ME LAŽU, OPRAŠTAM

FreeDigitalPhotos.net

Iako je opšte poverenje u medije nisko, razumevanje situacije u zemlji i svetu se  pre svega zasniva na informacijama koje nam plasira preferirana TV stanica. Da li su televizije svesne svoje uloge u formiranju javnog mnjenja? Da li je pluralizam informisanja zaživeo?I da li je stanovnik Srbije spreman za individualni pristup i medijski pismen?

Read More »

Unutrašnji glas

FreeDigitalPhotos.net

Psiholozi već dugo raspravljaju o tome koje su su sposobnosti socijalne a koje emocionalne, jer se te dve oblasti preklapaju. Samo pokretanje priče o emocionalnoj inteligenciji  dovelo je do interakcije kao najvišeh pojma EQ koji ulazi u domen socijalne pisimenosti. Po Golemanu, autoru knjiga o emocionalnoj i socijalnoj inteligenciji, socijalna inteligencija obuhvata socijalnu svesnost sa jedne strane i socijalnu spretnost …

Read More »

Emocionalni gurman

FreeDigitalPhotos.net

Negde u srcu svi znamo da je definicija bogatog života ne trezor Baje Patka, nego biti dobro socijalno prikopčan, kognitivno i emotivno stimulisan uz telesno zdravlje. To je stanje koje priželjkujemo i povremeno ostvarujemo tako bajkovito u paketu. Onda osećamo mir, sklad, puni smo pokretačke energije, radosti i optimizma. Harmonija ima ne samo svoju fiziološku komponentu, nego i svoju teksturu …

Read More »

Školovanje duše

FreeDigitalPhotos

Najnovija američka istraživanja o sreći pokazuju da najsrećniji ljudi nisu ni najbogatiji, ni najuspešniji, ni oni koji imaju najbolje poslove, već oni koji imaju svakodnevne i kvalitetne interakcije sa drugima i dobre međuljudske odnose. Nije ni čudno, da je intereaktivnost još u teoriji predstavljena kao najviši nivo emocionalne pismenosti.

Read More »

Smeh po nalogu psihologa

FreeDigitalPhotos.net

Nisu samo pojedine biljke i životinje postale ugrožene vrste, ugrožen je i naš smisao za humor. Sve češće čujem kako smo izgubili osmeh jer su vremena u kojima živimo teška. Bečki psihijatar Viktor Frankl dao je “pacijentu” zadatak da svaki dan ispriča smešnu priču, iako se to događalo u Aušvicu! Humor i smeh su emocije koje su vezane za procenu …

Read More »

Spoznaj samoga sebe!

FreeDigitalPhotos.net

Još u antičko vreme, apolonski imperativ koji je prema legendi bio urezan na Apolonovom hramu u Delfima „SPOZNAJ SAMOGA SEBE“ bio je postavljen kao  jedan od prvih zadataka ljudima za srećan život – da upoznaju svoju dušu. U nauci je to jedan od zadataka emocionalne inteligencije, spoznavanje i upravljanje svojim emocijama.

Read More »

Samomotivacija – usmerenost emocija ka cilju

FreeDigitalPhotos.net

Koliko emocije mogu da utiču na misaone procese i uspeh u obavljanju zadataka najviše je poznato studentima koji se skamene od straha pri polaganju ispita i zaborave odgovore na pitanja koje su predhodno više puta ponovili. Sa druge strane imamo u vidu i ulogu pozitivne motivacije za postizanje ciljeva, gde brojni primeri pokazuju da su studenti koji su imali entuzijazam, …

Read More »