Saveti koje niste tražili

Kako kažeš to što kažeš? – 4

Emotivni, negujući ili upitni modus neće dati efekta kod svih tipova ličnosti. Nekada je potrebno biti odlučan, a to se postiže direktivnim načinom komunikacije. Direktivni stil Ovaj modus ćemo upotrebiti kada želimo da damo instrukcije i direktive, drugim rečima, kada želimo da kažemo drugoj osobi da se ponaša, misli i oseća na poseban način. Primer: „Kopirajte u tri primerka.“, a …

Read More »

Kako kažeš to što kažeš? – 3

Bez obzira kakva je vrednost emotivnog i negujućeg komunikacijskog stila, postoje situacije i tipovi ličnosti kojima je to pogrešan prilaz. Za njih možda upitni stil otvara vrata? Upitni stil Kada nekoga direktno pitamo nešto ili zahtevamo, molimo, predlažemo da se ponaša, misli ili oseća na određeni način, onda iniciramo upitni komunikacijski mod. Takođe i kada dajemo činjenice, ovde-i-sada odgovor na …

Read More »

Kako kažeš to što kažeš? – 2

Pet stilova komunikacije opisuju pet naših svesnih izbora kako da uspešno uspostavimo i održavamo kontakt. Razradio ih je Taibi Kahler, transakcioni analitičar koji je 1977. godine dobio Erik Bern godišnju nagradu. Prvi stil – emotivni opisali smo prošlog četvrtka. Sledeći je negujući. Redosled nije slučajan. Prvi ima najveću „stroukovnu vrednost“, najsnažnije mu je dejstvo. Poslednji ima najmanju. Negujući stil Kada …

Read More »

Kako kažeš to što kažeš?

Veći deo vremena i energije trošimo na artikulisanje naših želja ili potreba, nego na biranje načina saopštavanja. Često uspeh izostane samo zato što smo pogrešno rekli to što smo hteli da kažemo. Pet je mogućih komunikacionih stilova: emotivni, negujući, upitni, direktivni i prekidajući. Emotivni Emotivni modus koristimo kada svoja osećanja izražavamo “pravo iz srca”. Ako smo ljuti na nekoga, govorimo …

Read More »

Šarmantni manipulator i briljantni skeptik

Osobe koje imaju kombinaciju šarmantnog manipulatora (antisocijalna adaptacija ličnosti) i briljantnog skeptika (paranoidna adaptacija ličnosti) obično su dobri preduzetnici. Imaju razvijeno briljantno mišljenje, ali i šarm i harizmu od antisocijalnog dela ličnosti. Paranoidna strana ličnosti drži pod kontrolom antisocijalni deo ličnosti, a antisocijalni deo omekšava paranoidnog, da ne bude previše krut i rigidan. Ova kombinacija može da stvori izuzetno inteligentne …

Read More »

Sanjalica skeptik

Osnovna crta nekoga ko ima i adaptaciju kreativne sanjalice i brilijantnog skeptika je povučenost. Kreativnost i oštar, britki um retko deli sa drugima, jer preferira samoću. Ovakva ličnost je u pozadini sve dok se ne uveri da je sigurna situacija da se „otkrije“. Često su to pronalazači, naučnici na institutima, ili akademski radnici koji su radije u svetu ideja, nego …

Read More »

Skeptik kritičar

Brilijantni skeptik kada se kao adaptacija ličnosti ukombinuje sa razigranim kritičarem daje osobu koja je stalno nečim ili nekim frustrirana. Naravno, ovom profilu ličnosti uvek su  drugi krivi za sve probleme, te veliku energiju ulaže u borbu sa svetom, jer “život je večna borba koja se nikada ne završava”. Ponašanje  je pasivno-agresivno, a ne otvoreno agresivno, zato što ima tendenciju …

Read More »

Sanjalica manipulator

Osobe koje imaju kombinaciju kreativne sanjalice i šarmantnog manipulatora su usamljenici. Privatnost i solo akcije su im omiljene. Rano su doneli životnu odluku da će sami o sebi brinuti. Muškarci sa ovom kombinacijom tipova ličnosti  često su „dobri stari momci“. Vole da provode vreme u pecanju i lovu. Interesuje ih stolarstvo, ili neki drugi zanati. Povremeno siđu do grada da …

Read More »