Saveti koje niste tražili

Zdrava samoljubav

Dok slušamo “Volim samo sebe, svog predivnog sebe…“, osmehujemo se đavolasto i rado i sami zapevamo. Da li je svaka samoljubav negativna, jer je prag narcističkog poremećaja, ili ima i dobre strane? Ako sebe tretiramo negujuće, da li ćemo se razmaziti, previše smekšati, te će nas život pregaziti, ili obrnuto? A kako su nas odgajali: da budemo sebi najbolji kritičari …

Read More »

Banka bez dozvoljenog minusa

Biti topla, emotivna ličnost je bogatstvo i za pojedinca i za okolinu. Detinjstvo je kritički period kada se baždari kapacitet za ljubav, kada usvajamo osnovne korake neurotanga. Iako čitav život nastavljamo da razvijamo životne veštine, ne krećemo sa istih startnih pozicija. Najdalje od cilja su oni koji su odgajani spartanski. Izgleda da svako od nas ima banku stroukova (realnih jedinica …

Read More »

Da li ste za ples?

Plešemo između kamena i neba, od rođenja do smrti ples ljubavi, ne kao zatvorena monada (petlja), nego otvoreni za svet oko nas stalno ustreptalo komunicirajući povezanost. I nije svaka želja za oslanjanjem na drugoga patološka. Naprotiv, zdravlje će zavisiti od toga da li smo se vezali za ljude koji su sposobni za uzajamnost. Ako jesmo, osećamo se stabilno mentalno zdravo. …

Read More »

TA stalna potreba za dodirom – 3

Strouk je realna poruka, a diskaunt nerealna. Iako  deluje nepotrebno učenje ovih novih pojmova, u praksi  to nije samo znanje korisno stručnjacima, nego je to neophodan orijentir i roditeljima i pedagozima, ali i svakome ko želi konstruktivno da komunicira. Pozitivno vs. negativno I realne i nerealne poruke mogu biti pozitivne i negativne. Pozitivna realna poruka ( strouk) je kada nekome …

Read More »

TA stalna potreba za dodirom – 2

Strouk je osnovni TA pojam. U izvornom značenju to je jedinica za dodir, pažnju, kontakt kojom se prepoznaje nečije postojanje. Njegova negacija nije negativni strouk, nego diskaunt. Šta je to diskaunt? Strouk je imenica, stroukiranje glagol. Diskaunt imenica, a otpisivanje glagol. Jasno je englesko poreklo termina. A značenje? Erik Bern je smatrao da je strouk stimulacija, a diskaunt ignorisanje, izostanak …

Read More »

TA stalna potreba za dodirom

Sva živa bića imaju stalnu i imperativnu potrebu za dodirom, pažnjom, kontaktom, ili stroukom, kako se to TA rečnikom kaže. Šta je to TA? Transakciona analiza (TA) je dubinsko psihološka teorija koja je uspela da stručna znanja približi laicima, a da time ne izgubi naučnu preciznost i lucidnost. Dugo se psihologija vezivala za mračni, bolesni ljudski um. I stručnjacima iz …

Read More »

Ima li tolerancija granice?

Čak i kada se ljudi slože da je alkohol štetan po zdravlje, nema slaganja oko toga gde da postavimo granice, kolika tolerancija je najbolja, koja preterana, a koja nedovoljna. Sve zavisi i iz čijeg ugla se ocenjuje. Nema jednog i jednostavnog odgovora. Trpeljivost Pojam tolerancija dolazi od latinske reči tolerare, što znači podnositi, trpeti, dopuštati. U psihološkom rečniku, tolerancija se …

Read More »

Kako kažeš to što kažeš? – 5

Pet je komunikacijskih modusa: emotivni, negujući, upitni, direktivni i prekidajući, koje svesno biramo kada želimo nešto da kažemo. Odnose se na sam proces komunikacije, a ne na sadržaj. Poređani su po stroukovnoj vrednosti, jedinici dodira, pažnje, kontakta. Prekidajući modus je na dnu ove skale. Ipak postoje situacije kada je on najbolji izbor. Prekidajući modus Kao i direktivni i ovaj modus …

Read More »