Ženska večernja glavobolja

Neću da stupim ni u kakav odnos sa svojim mužem ili ljubavnikom čak iako dođe u jadnom stanju. Ostaću u kući nedodirljiva u svojoj najtanjoj haljini boje šafrana. I učiniću da žudi za mnom. A ako me prisili, biću hladna kao led i nepokretna.“ Aristofan, Lisistrata, 421.p.n.e.*

Gornji citat je nastao pre dve i po hiljade godina. Ilustruje način ženskog manipulisanja seksualnošću. I u kliničkoj praksi danas se potvrđuje ta asimetrija: muškarac traži (ili zahteva) seksualni kontakt, a žena je nevoljna. Ipak ovaj istorijski „dokaz“ nije dovoljan da zaključimo da je to genetski dirigovano ponašanje?

Koalicione strategije

Polne razlike u korišćenju strategija uticaja bile su predmet naučnih studija: Foucault,1972; Holway, 1982; Doyle,1989; Farell, 1990; Goldner,1990; Dallos, 1991; Foreman, 1996.

Parovi zapravo stalno pregovaraju oko raznih tema i često su im konstrukti u sukobu, te je bitno čiji će prevladati. Patrijarhat je značio da su muški konstrukti bili nadmoćniji. Oni su imali: ekonomsku, fizičku, pripisanu, informacionu i moć odustajanja. Ali samo naizgled je to „pobeđivalo“. Moć se može definisati na različite načine, te su žene našle samo drugačije strategije. Razvile su: afektivnu, relacionu, reproduktivnu i seksualnu moć. Naravno da oduvek postoje varijacije između parova koje njihove lične istorije i kombinacija ličnosti određuju, ali ne samo laičko uviđanje, nego i studije potvrđuju da su koalicione strategije blisko povezane sa izvorima moći i da postoje dominantni modeli strategija po polu posmatrano kroz vekove. A kako je danas?

Muški zahtev/ženska nevoljnost

Otkriće razlike muškog zahteva/ženske nevoljnosti bi se lako biološkim teorijama objašnjavalo (naročito onima koje su bazirane na evolucionističkom modelu). Mogu se iznositi biološki dokazi da su muškarci predodređeni da oplode mnogo ženki, a ženka ima ograničen broj jajnih ćelija (iako je i taj broj naizgled nepotrebno veliki) i mora da brine o podizanju potomstva. I lako bi se našle životinjske vrste koje bi ilustrovale ovaj ciklus. Sve to služi samo da opravda muške konstrukte i patrijarhalni model socijalizacije. Kao i u mnogim sferama, tako i u seksualnosti muškarci su kreirali „jezik“ , a njega su internalizovale i žene, te se ne dovode u pitanje „biološki aksiomi“. Srećom naučni mozak je otvoren ka svim hipotezama.

Dallos&Dallos, 1997. su istraživali vezu strategija uticaja sa polom i finanisijskom zavisnošću, jer već nekoliko generacija žena nije u zavisnoj bračnoj ulozi. Eksperimentalna grupa su parovi gde su žene bile finansijski nezavisne, a kontrolna parovi gde su žene bile finansijski zavisne. Interesantno je da muškarci nisu ni u jednom paru nisu bili finansijski zavisni, te neka naredna istraživanja treba da predvide i ovakvu kombinaciju. (detaljan prikaz istraživanja je u knjizi Dalos i Dalos, Seks i moć, Odiseja, 2011.)

Utvrđene su mnoge razlike u ponašanju muškaraca i žena kao i između finansijski zavisnih i nezavisnih partnera, ali je samo njih nekoliko bilo statistički značajno.

Rezultati

Statistički značajne su bile sledeće strategije uticaja:

  1. Žene su sklonije da koriste strategije uključivanja drugih bez obzira da li su finansijski zavisne ili nezavisne. Finansijski zavisne doduše u većoj meri su koristile decu.
  2. Žene i zavisne i nezavisne polaze od iskaza „to nije pošteno“, češće koriste plakanje i bespomoćno ponašanje.
  3. Muškarci su u značajnoj meri skloniji da koriste strategije ćutanja i verbalnog ubeđivanja tipa „korišćenje posla kao opravdanja“.
  4. Muškarci imaju više samopouzdanja, čak i kada one rade i van kuće.
  5. Finansijski zavisne žene su sklonije da uskraćuju seks, da gube „volju za seksom“ , a muškarci u takvim vezama češće su uskraćivali komunikaciju.
  6. Međutim, žene finansijski nezavisne nisu bile u značajnoj meri sklonije da izbegavaju seksualnu intimnost nego njihovi partneri!
  7. Muškarci sa finansijski zavisnim ženama su skloniji da se „žale na učestalost“, nego muškarci sa finansijski nezavisnim ženama.

Moć i ciklusi seksualne interakcije

Ljiljana Jerinić
Ljiljana Jerinić

U odnosu u kome postoji neravnopravnost moći u korist muškaraca veća je verovatnoća da će žene pribeći (svesno ili nesvesno) korišćenju seksualnosti kao strategije uticaja. Neka vrsta kompenzacije je ova reakcija žena na to što muškarci zlopotrebljavaju žensku zavisnost.

Socijalizacija muškarca i žene u patrijarhalnih porodicama je vodila obostranom seksualnom nezadovoljstvu. Umesto da iznesu svoja osećanja, da iskažu ljubav, priznaju da im je žena potrebna, želju da budu bliski, muškarci su vekovima birali prinudu. U suštini se dinamika odvijala ovako: izgledi da će doći do ženskog poricanja seksualne potrebe-nevoljnosti, aktivirala je infantilne reakcije muškaraca – durenje, kukanje, ili odbijanje da razgovaraju ili da urade nešto što žena želi da se uradi. Pošto je to ciklus koji muči oba partnera, žene „popuste“ ali pošto to ne doživljavaju kao slobodan izbor, ne uživaju u seksu. Rezultat je da se ne dobije ni zadovoljavajući seks, a ni razmena ljubavi. Muška dominacija „hladi žene“ u seksualnom smislu.

Razlike u seksualnim strategijama između finansijski zavisnih i nezavisnih žena dovode u pitanje biološka i druga objašnjenja „prirodnih polnih razlika“. Kada imaju ravnopravnu finansijsku moć, žene ne posežu za emocionalnim i seksualnim ucenama, već, kao i muškarci, koriste racionalno verbalno uveravanje. Osećaju se samopouzdanije i sposobnije su da artikulišu i odbrane svoje mišljenje i da biraju. Izgleda da je osećanje „izbora“ centralno pitanje u seksualnoj interakciji. Sloboda da se upuste ili ne u seksualnu aktivnost, da ne trpe pritisak, činila je da se žene osećaju manje nevoljno.

*citat je iz knjige: S.Dallos&R.Dallos, Couples, Sex and Power: Politics of Desire, 1997

Ljiljana Jerinić, psiholog i TA savetnik

 Foto: FreeDigitalPhotos.net

One comment

  1. Uvek sam se pitao zašto se ovkve stvari događaju, tako da sam oduševljen odgovorom. Mislim da je edukativan i zanimljiv. Hvala.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *