Mogu li i žene da budu zavisne od internet pornografije?

Raširena je zabluda da samo muškarce privlači pornografija. Dostupnost porno-sajtova je svima podjednaka. Sajberseks se operacionalno definiše kao seksualno motivisano ponašanje koje uključuje korišćenje interneta. Ove zavisnosti nema u klasifikaciji, te se ne može dobiti zvanična dijagnoza, kao kod kockanja, alkoholizma ili narkomanije, ali to ne umanjuje opasnosti za nastanak neželjenih posledica. Problem se još i sagledava kod muškog dela populacije, ali su malobrojne ozbiljne naučne studije koje se bave zavisnošću od sajberseksa kod žena. Ženska seksualnost je inače tabu. Ko su onda žene u chatroom-situacijama? I kakve to žene imaju predispozicije da razviju zavisnost? Da li se suštinski razlikuju muški i ženski zavisnici od internet pornografije?

Cyberspace&Sex

Cyberspace je za nas Brave New World, to je naša svakodnevica. Nove tehnologije prekoračuju granice ranijih socijalnih standarda. Ono što je dobro, na internetu je ekstremno bolje nego pre. Neoganičeni su nam pristupi raznim bazama podataka. Šanse da se razvijamo na svim poljima ( i poslovno i privatno) su umnožene.

Ali i ono što je loše je pojačano. U virtuelnom svetu sve je lako dostupno. Kombinacija Cyberspace&Sex se pokazala kao toksična, jer grandiozni doživljaj sebe, koji se tada razvija, čini da se ne sagledava problematika. Da li je virtuelno bez fizičkih posledica, pa ne treba da se brinemo? Legenda o Ikaru i Dedalu ipak nas opominje da postoje opasnosti. Da se podsetimo legenda ide ovako:… Dedal je u svom zatvoru razmišljao kako da pobegne sa Krita. Odjednom se setio da krila zalepi voskom, a potom ih pričvrsti za ramena. Otac i sin su tako opremljeni zajedno krenuli na neverovatan let. Mladi Ikar, medjutim, nije sledio očeve savete. Otac je savetovao da ne leti suviše nisko, da mu krila ne bi pokvasili morski talasi, ali ni previše visoko, da ih sunce ne bi isuviše zagrejalo. No Ikar, nije izdržao i počeo je da leti visoko, sve dok mu sunce nije otopilo vosak na krilima, nakon čega je pao u more… Ikar nije imao drugu ili treću šansu da popravi grešku! Internet sigurno testira naše granice, a logično je da kada ih pomeramo, lako ulećemo u disfunkcionalna ponašanja i svoja i tuđa.

Gratifikaciona hipoteza

Nemački istraživači, pod vođstvom Christian Laier, psihologa, proučavajući zavisnost od sajberseksa su postavili gratifikacionu hipotezu: ljudi postaju zavisni jer predviđaju i dobijaju seksualno zadovoljstvo.

Samo istraživanje je obavljeno na uzorku od 102 odrasle ženske osobe (18-29 godina) koje su klasifikovane u kategorije: korisnici i nekorisnici internet pornografije i sex chatrooms (interaktivnih i neinteraktivnih). Onda su ispitivana druga ponašanja: seks preko web kamera, posećivanje sajtova za upoznavanje, kupovina onlajn seks igračaka, čitanje erotske literature i sl. Primenjena je i baterija testova: IAT (International Addiction Test), HBI (Hypersexual Behavior Inventory), kao i skale procene koje su merile vreme provedeno u tim aktivnostima, gubitak kontrole, krizu, ali i seksualno ponašanje u “stvarnom” svetu. Takođe im je izlagano 100 stimulusa različitih seksualnih scenarija posle kojih su ocenjivali svoju želju.

ID-100200234

Rezultati su potvrdili hipotezu da postoje razlike kod korisnika i nekorisnika. Kao i muškarci, i žene sajberseks zavisnice, rade to zbog seksualne gratifikacije. Istraživanje je potvrdilo pozitivnu korelaciju: to znači što više sajberseksa, veće je uzbuđenje na internet sadržaje, ali i veći procenat problematičnog, rizičnog seksualnog ponašanja i psiholoških problema, ne samo na netu ( sklonost ostalim vidovima zavisnosti npr. alkoholizam, kao i manja produktivnost i generalno zadovoljstvo životom). Kao i muškarci i žene mogu da postanu zavisnice od sajberseksa, a to im može doneti ne virtuelne, nego stvarne probleme. Svako ponovljeno korišćenje internet pornografije koje stvara određene probleme i teškoće, znak je zavisnosti. Ova definicija tretira problem kao poremećaj ponašanja (bihejvioristi). Transakcioni analitičari bi ga tretirali kao oblik patoloških seksualnih Igara.

Zavisnička ličnost

Bolesti zavisnosti se obično vezuju za zavisnost od psihoaktivnih supstanci, ali su sve rasprostranjeniji različiti oblici nehemijskih zavisnosti: od kocke i igara na sreću, interneta, seksa, novca, kupovine….Zavisnost od internet pornografije je novijeg datuma, problem u narastanju i nema ozbiljnih istraživanja koliko vremena protekne od prvih kontakata do pojave zavisnosti. Međutim i u ovom slučaju je preokupiranost aktivnošću prisutna, kao i osećaj neodoljive potrebe za njom, gubitak kontrole, psihička kriza i sužavanje polja interesovanja na polje zavisnosti. U gore pomenutom istraživanju korisnice su potvrđivale iskaze: „Moje seksualne fantazije ometaju izvršavanje mojih svakodnevnih obaveza“ i „Osećam da me moje seksualno ponašanje vodi tamo gde ne bih inače želela da idem“ i „Seksualno se ponašam tako da je to protiv mojih vrednosti i uverenja“ i slično.

Za internet pornografijom se poseže da bi se ublažili već postojeći životni, pre svega, emotivni problemi. To je način da se korisnice oslobode od anksioznosti, strahova ili stresa. Znači nije u pitanju zadovoljavanje potrebe za seksom, nego je žena tužna, usamljena, uznemirena, ogorčena, nezadovoljna, uplašena, ali joj sajberseks donosi samo privremeno olakšanje. Slično je i kod alkoholizma. Alkoholičar kaže „pijem da je zaboravim, ali se želja veća stvara“. Začarani krug. Kada se ponašanje hronicira, to korisnika udaljava još više od života i rešenja problema.

Ljiljana Jerinić
Ljiljana Jerinić

Kako bi se oslobodili navike posezanja za internet pornografijom, korisnici zato moraju prvo da osveste uzroke, konkretne probleme koji se „utapaju“ u sajberseks fantazije. U pitanju je sekundarna zavisnost koja je posledica predhodnih psihičkih problema. Njih treba tražiti u individualnoj sferi: usamljenost, nesigurnost, stres, nisko samopoštovanje, ali i u socijalnim: nezadovoljstvo brakom, razvod, stvarni gubitak bliske osobe….Ponašanje opet ima psihičke posledice: obavljanje poslova sa naporom, poremećaj afekta, volje i nagona, nedostatak samodiscipline, egocentričnost, negativan ili kolebljiv stav prema seksualnim kontaktima u stvarnom svetu, površan odnos sa ljudima, ograničenost interesovanja, deformisanje društvenih veza… Baš kao i kod svake zavisnosti, potrebno je uložiti napor ka razvijanju funkcionalnih modela seksualnosti i življenja uopšte.

Iako je u pitanju intimna sfera funkcionisanja, svi treba da se zapitamo da li imamo pravilan stav prema internet pornografiji i koliko nam to ometa realan život? Navike je bolje da kontrolišemo, pre nego što one počnu da kontrolišu nas.

Ljiljana Jerinić, psiholog i TA savetnik

Ilustracija_ FreeDigitalPhotos.net

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *