Imitira starlete, nalikuje vampu…

Često slušam kako smo okruženi nekulturom. Dok šetam ulicama Beograda svuda vidim znakove grube primitivnosti moderne civilizacije. Tako je i kad virnem u virtuelni svet. Ne samo slikovno, kroz plažerske odevne kombinacije, nego i sadržajno,  komunikacija  na netu se svodi na teme iz „žute štampe“. Svuda antibontonke, što bi rekla Dušanka Bojičić, bez obzira na obrazovni nivo, jer obrazovanje i nije garancija kulturnog ponašanja. Iako se kultura ne stepenuje, ipak onaj ko je društveno istaknutiji ima veću obavezu, jer oblikuje javno mnjenje. Zašto mas-mediji danas onda igraju ulogu dvorske lude? A zašto je VIP prototip u ovovremenoj Srbiji tako nisko na lestvici kulture? I zašto smo mi baš toliko prijemčivi za Lucifer efekat?

Kulturna regresija

Kultura u prvobitnom značenju je celina svega što jedna sredina tokom svog postojanja i trajanja gradi i neguje kao svoj duhovni svet. U nju spadaju svi načini verovanja, mišljenja i ponašanja. Civilizacija je uži pojam. Na osnovu odlika civilizacije starog Egipta, moguće je razumeti i njegovu kulturu, ali na osnovu civilizacije Lepenskog vira ne može se rekonstruisati sav duhovni svet, jer nedostaje dokumentacija o kulturi.

Savremena tehnološka civilizacija je posledica kulturne orijentacije ka materijalnim vrednostima. Zbog velikih komunikacijskih mogućnosti u mnogim sredinama, pa i u našoj, dolazi do konflikata različitih kulturnih obrazaca. Dominantni američko-pragmatički model nema kontinuitet i nije uvek u skladu sa evropskom kulturnom tradicijom, te ishod konflikta te dve kulture na ovim geografskim širinama nije lako predvidljiv. Kada kažemo da je nekultura sada veća nego pre u Srbiji, mislimo kako je kulturni konflikt, kao spoljni i unutrašnji, zahvatio široke psihološke i društvene oblasti i doveo do regresije.

Lucifer efekat

Zašto je važno u kakvoj sredini živimo? Zato što smo socijalne životinje. Pristalice kulturnog determinizma  veruju da je uticaj kulture ID-100209386preovlađujući za razvoj strukture ličnosti.  Karakter nije samo genima određen, nego ga oblikuje i spoljna sredina. Kao što je Lucifer, omiljeni božji anđeo,  doživeo transformaciju u đavola, tako za sve ljude postoje okolnosti koje imaju moć da dobre ljude pretvore u zle. Situacija može da deluje korozivno na ličnost, a ne samo na ponašanje! Ilustracija te teze je Stanford zatvorski eksperiment (Filip Zimbardo, 1971.), koji je registrovao neverovatnu uživljenost u uloge zatvorenika i čuvara, da nije mogla da se sačuva naučna neutralnost eksperimentatora. Bez obzira da li verujemo u toliki značaj učenja i sredine uopšte, ne možemo da sporimo činjenicu da nismo izolovana jedinka. A  ako je sredina nekulturna, da li i kako mi da budemo kulturni?

Pripitomljen Levijatan

Čitava (ne)kultura unutar jedne zajednice,  transmituje se preko sredstava masovne komunikacije. To su uticajni modeli za neverbalnu komunikaciju, emocionalno izražavanje, oblikovanje našeg referentnog okvira (pogleda na svet). Da li ti moćni “uzori” mogu da se harmonizuju i pozitivno usmeravaju?  Veliki morski brodovi često dobijaju naziv Levijatan, ne samo zbog velelepnog izgleda, nego da bi se umililo morsko čudovište i omogućila srećna plovidba. Ako televiziju, internet, masovnu komunikaciju bilo koje vrste imenujemo modernim Levijatanom, videćemo da možemo da zauzdamo negativnu stranu, da možemo da pripitomimo „čudovišta“? Naravno, ostaje pitanje kako.

Uvrnuta međuzavisnost

Sa jedne strane socijalne norme i institucije utiču na svakog člana društva, oblikujući ga i spolja i iznutra. Sa druge strane, kumulativne promene pojedinaca dovode do menjanja društvenih institucija. To ni ne treba rasplitati, jer je ta čarobna Mebijusova traka, uvrnuta međuzavisnot i ovde zakonitost. Pitanja o kulturnom miljeu i kulturnom pojedincu, tako zavise od toga na kojoj smo deonici čarobne petlje.

Društvena zajednica treba da postavlja granice i na formalno pravni način i kroz institucije koje će se starati o kontroli i poštovanju zakona. Ali, mora naći balans između dozvola i cenzure, da bi bila uspešna. Mas-mediji, opet,  imaju dilemu da li da edukuju svoju publiku, ili da je tretiraju kao potrošača. Zavisno od statusa medija i uloga je različita. Naravno, da javni servis, ako se finansira iz budžeta ili pretplate, ima više edukativnu, nego ekonomsku ulogu. Ali, to ne znači bukvalno da su svi prozvani i da uređuju programsku šemu javnog servisa. Nije u interesu ni gledalaca da u potpunosti kontrolišu rad nekog sistema koji ne poznaju dovoljno. Kao što ni pacijent ne određuje procedure koje će doktor preduzeti u cilju lečenja, tako ni gledalac nije urednik. TV kuća mora da ima profesionalni integritet i autoritet. U drugom položaju su medijske kuće koje su u privatnom vlasništvu. One se, pre svega, tržišno postavljaju. To znači da će, ako se obraćaju širokom auditorijumu, morati da “spuste” intelektualni nivo svojih formata, tako da i onaj koji je na dnu lestvice može da prati! To je objašnjenje zašto su programske šeme tako nisko intelektualno zahtevne. Ali, to ne znači da su manje profesionalne. Ostaje još ugao pojedinca.

ljiljana-jerinic
Ljiljana Jerinić

Savršen u lošem ukusu

Kada za nekoga kažemo da je kulturan ukazujemo na njegov visoki stepen odnegovanosti i uglađenosti. Svaki pojedinac u bilo kojoj zajednici mora sam da se izbori sa nekulturom bez prozivanja državnih organa i pravnog sistema. Kompromise koje pravimo kao socijalna bića, pravimo samo u domenima koji nam olakšavaju svakodnevicu, ali ne i u šuštinskim aspektima života (zdravlju, poštenju, slobodi, ljubavi….). Naši kanoni života su ne samo naša unutrašnja, nego i spoljašnja ogledala u kojima se ogledaju ljudi sa kojima dolazimo u kontakt. Mi celim svojim životom odgovaramo na važna pitanja: ko smo?…šta zaista hoćemo?…šta zaista znamo?…čemu smo verni i neverni?…šta nas uzbuđuje?… čemu se divimo?…koliko su nam lepe mentalne konstrukcije, način izražavanja i ophođenja?…jer kultura je negovanje lepote života.

Autor: Ljiljana Jerinić, psiholog

Ilustracije – FreeDigitalPhotos.net

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *