Home / Kafa sa tetkom / Danas je Svetski dan tolerancije
Danas je Svetski dan tolerancije

Danas je Svetski dan tolerancije

Od 1996. godine, svakog 16. Novembra obeležaa se Međunarodni dan toleranice sa ciljem da edukuje ljude o potrebi tolerancije u društvu i o negatifnim efektima netolerancije.

Poslednjih decenija, globalno, netolerancija je u porastu a prati je porast nasilja, kako u društvu, tako i u školama, na sportskim utakmicama, u svim segmentima svakodnevnog života.

Tolerancija se uči od malena a tamo gde je nema posledica je neznanja, predrasuda, mržnje i osnova je diskriminacije i rasizma. Iza svega leži strah ljudi da ih tuđa kultura, način života ili vera ugrožavaju. Obrazovanje je najbolji način da se smanji netolerancija i da se grupe ili pojedinci izloženi svemu što je prati uključe u društvo.

Kako se navodi u UNESCovoj Deklaraciji o toleranciji, ljudi su prirodno različiti i samo tolerancija može da obezbedi opstanak mešovitih zajednica u svim delovima sveta. Ništa ne sme biti razlog za isključivanje pojedinca ili čitavih grupa iz društva a ponajmanje razlog za sukobe i ratove. Deklaracija kvalifikuje toleranciju prvo kao moralnu obavezu svakog čoveka a onda kao politički i pravni uslov za pojedince, grupe naroda i države.

Foto: un.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*