Home / Saveti koje niste tražili / Kreativna sanjalica i odgovorni radoholik
Kreativna sanjalica i odgovorni radoholik

Kreativna sanjalica i odgovorni radoholik

Tipove ličnosti biramo na ranom dečjem uzrastu kao odgovor na roditeljski vaspitni stil. Ako smo na uzrastu do godinu i po dana života, primili poruke i obradili ih zaključivši da nam nisu osnovne potrebe zadovoljene, životno smo ugroženi. Tri tipa (sanjalica, manipulator i skeptik) se tako  formiraju, a zato ih zovemo preživljavajuće (surviving) adaptacije. Sanjalicu formiraju roditelji koji nisu bili spremni za roditeljsku ulogu, ili ne žele da je obavljaju iz nekog razloga. Detetu je jasno da je roditelj nesiguran, te odlučuje da mu nije ni potreban i da će samo brinuti o sebi, ali umesto da to učini u kontaktu sa realnošću, ispunjava želje kroz fantaziju. S obzirom na sposobnosti na tom uzrastu, to je jedino i moguće.

Između godinu i po i šest godina života, formiraju se izvođačke (performing) adaptacije kao reakcija na roditeljske zahteve i očekivanja. To su: radoholik, kritičar i entuzijasta. Roditelji radoholika su naglašavali važnost postignuća, izjednačujući detetovu vrednost sa rezultatima. Dete izraste u radoholika da bi dokazalo da je „dobro“ i sve radi savršeno,  u cilju izbegavanja stida i krivice usled neuspeha.

Svi mi najčešće imamo jednu preživljavajuću i jednu izvođačku omiljenu adaptaciju. Kombinacije dva tipa daju posebne osobine koje ne poseduju tipovi pojedinačno. Kreativna sanjalica i odgovorni radoholik zajedno formiraju ljubaznu, brižnu osobu koja je najčešće oslonac okolini. I muškarci i žene ove kombinacije su tihe, negujuće i odgovorne ličnosti, koje brinu o dobrobiti, zdravlju, blagostanju svojih bližnjih i to rade besprekorno. Ne znaju da kažu „Ne“ , čak i kada je briga za druge štetna za njih. Životnu poziciju “Ja sam OK, ti si OK” oni uvek žive i u kontaktu sa bliskim osobama i u javnosti, sa nepoznatima. Otuda su suštinski “dobre”, ali mnogi to koriste. Trebalo bi da nauče da se štite, jer imaju tendenciju da prerastu u patološkog altruistu. Samo u komunikaciji sa najbližima, a to je obično petoro-šestoro nama najvažnijih osoba, možemo da se ovako postavljamo. U kontaktu sa nepoznatima zdravija je pozicija “Ti si OK, ali ja sam ipak bolji, važniji od tebe”. To ova kombinacija tipova ličnosti treba da nauči.

Ako ste poslodavac treba da ih birate, jer su izuzetni radnici. Rade naporno i dugo, bez greške, na svoj način, sa originalnim rešenjima problema.  Odani su i poslušni, osvešćeni i još i uživaju kada dobro urade posao  samo u rezultatima rada, ne tražeći dodatne nagrade za svoj trud. Iako su sa obe strane i kao sanjalica i kao radoholik u zoni boljeg funkcionisanja u malim grupama, socijalno staranje za siromašne, ugrožene im je veoma bitno. Prvi su u dobrotvornim akcijama i to iskreno, bez interesa. Poznajem ovakve ljude, ali njihovo imenovanje neće vam značiti, jer nisu javne ličnosti. Autori modela tipova ličnosti In stjuart i Ven Džoins, navode Džim i Rozalin Karter kao primere.

Jasno je da su poteškoće sa kojima se sreće ova kombinacija tipova ličnosti u sferi zadovoljenja njihovih ličnih potreba, jer su drugi uvek ispred njih. Uživanje u samoći je za njih lekovito, jer jedino tada mogu da se fokusiraju na svoje potrebe. Nažalost, često samo kroz sanjarenje „ostvaruju“ željeno, jer kada izađu u realnost među ljude, opet potrebe drugih budu važnije od njihovih vlastitih.

Autor: Ljiljana Jerinić, psiholog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*