Home / Saveti koje niste tražili / Odgovorni radoholik
Odgovorni radoholik

Odgovorni radoholik

Drugi tip ličnosti koji opisujemo u seriji tekstova o adaptacijama ličnosti je onaj koji se nalazi u gornjem desnom uglu matrice, odnosno to su oni pojedinci koji aktivno rešavaju probleme, ali preferiraju male grupe ili komunikaciju jedan na jedan. Takođ,e osećaju se komforno i kada su sami. U literaturi ih nazivamo opsesivno komplusivna adaptacija ličnosti ili odgovorni radoholik.

Oni koji imaju dominantnu adaptaciju ličnosti odgovornog radoholika obično su veoma odgovorne, savesne i pouzdane osobe. Odlični su radnici i menadžeri. Kada daju reč to je zakon i ljudi zaista mogu da se oslone na njih. To su obično vođe u društvu, veoma su uspešni u karijeri i znaju dobro da organizuju posao, veoma su uredni i doterani.

Njihov primarni prisilni motivator je „Budi savršen“ i „Radi naporno“. Okolina ih vidi kao perfekcioniste, preodgovorne i veoma savesne. Kao deca dobijali su poruke da treba da budu savršeni da budu dobri radnici i da sve što rade to treba da urade perfektno da bi bili vredni ljubavi, tako da oni rade sve da bi pokazali kako to mogu.

Ako neko kritikuje njihovo ponašanje, osećaju se da nisu savršeni, odnosno da nisu dovoljno vredni ljubavi. Tako da oni sopstvenu vrednost izjednačavaju sa uslovnom logikom – vrediš samo ako si savršen, ili samo ako naporno radiš!

FreeDigitalPhotos.net

Budući da su perfekcionisti i dosta rade, često su pod tenzijom i stresom, imaju izraženu anksioznost i osećaj krivice ako konstanstno ne rade nešto. Kao što imaju visoka očekivanja za sebe, tako je imaju i za druge, pa mogu da budu jako kritični kada drugi ljudi ne zadovoljavaju njihove standarde. Neki ljudi mogu da ih dožive kao manje interesantne zbog velike fokusiranosti na posao i teškoće da dozvole sebi da opuste i zabavljaju.

Kontakt sa svetom uspostavljaju kroz mišljenje i tu imaju najviše energije. Deo ličnosti koji moraju da integrišu sa sa ostalim delovima ličnosti su osećanja. Odgovorni radoholik misli na način na koji prereaktivni entuzijasta oseća. Onda kada integrišu mišljenje sa osećanjima nastaće i promena u njihovom ponašanju.

Zbog toga što su često u detinjstvu bile zapostavljane njihove potrebe i osećanja, mogu da se osećaju kompetentno, ali ne i voljeno. Zato je njihov zadatak da nauče i dozvole sebi da se odmaraju i opuštaju, kao i da više obraćaju pažnju na svoje emocije i puste Slobodno dete da se zabavlja.

Autor: Ljubica Rašković, pedagog, psiholog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*