Home / Kafa sa tetkom / Nevinost, fizička karakteristika žene ili kulturni koncept
Nevinost, fizička karakteristika žene ili kulturni koncept

Nevinost, fizička karakteristika žene ili kulturni koncept

Rfsu je švedski sajt koji se bavi seksualnom edukacijom, seksualnim pravima i razbijanjem mitova i tabua vezanih za seks. U jednom od svojih članaka bavili su se pitanjem nevinosti i time da li je nevinost fizička karakteristika žene koja nije imala seksualne odnose ili je samo kulturni koncept koji se održao vekovima.

Imajući u vidu da se zadnjih godina mnogo priča o himenoplastici, odnosno operativnom vraćanju himena što pomaže ženama koje su imale seks pre braka da ispoštuju norme zajednice u kojoj žive i u brak uđu “nevine”, u mnogim zemljama nevinost je nešto što obeležava ženu, postavlja se pitanje koliko je himen zaista oličenje nevinosti, prvenstveno fizički, i da li himen zaista postoji.

Kao što je poznato, mnogo žena ne krvare tokom prvog odnosa što se smatra sigurnim znakom da su bile nevine pa se stoga postavlja pitanje zbog čega se dešava da neka žena krvari a neka ne.

Autori sajta Rfsu, pokušali su da dokažu da himen ne postoji i da je samo posledica kulturnog koncepta koji se zagovara, a ne i stvaran fizički deo.

Himen je, kao što znamo opna koja se nalazi na ulazu u vaginu, koji puca tokom prvog seksualnog odnosa, to jest, prve penetracije,  i predmet je mnogih mitova. No, kako autori ovog sajta tvrde – to uopšte nije tačno, himen ne postoji.

Kako objašnjavaju, himen je različit kod svake žene, razlikuje se po boji i obliku i to je u stvari vaginalni prsten – niz nabora sluznice koji može biti više ili manje valovit, veoma svetle roze boje, ili tamne, a može imati oblik cveta, ruže ili karanfila, može podsećati na slagalicu ili imati oblik polumeseca. Prava funkcija vaginalnog prstena nije poznata, pretpostavlja se da je ostatak fetalnog razvoja.

Do krvarenja prilikom prvog seksualnog odnosa ne dolazi zato što je himen pukao već zbog toga što zbog prve penetracije i nerastegljivosti vaginalnog prstena dolazi do pucanja nekog od sitnih kapilara koji se nalaze u naborima vaginalnog prstena. Preptostavlja se da žene koje ne krvare prilikom prvog odnosa imaju prirodno rastegljiviji vaginalni prsten od drugih žena. Bol koji žene osećaju tokom prve penetracije pripisuju ne stvarnom fizičkom bolu, već bolu koji nastaje kao posledica grčenja i nesvesnog straha koji je usađen po pitanju gubljenja nevinosti.

Još jednu predrasudu da se nevinost može “izgubiti” jahanjem konja ili vožnjom biciklom, razbijaju time što se vaginalni prsten nalazi na 1 do 2 centimetra u vagini, te je fizički nemoguće da  dođe do povređivanja koje bi bilo nazvano slučajnim gubitkom nevinosti, odnosno pucanja himena.

Samim tim što zagovaraju da himen kao takav kakav je nama poznat ne postoji, autori postavljaju pitanje šta je to nevinost.

Nevinost se vezuje za žene, i žena prestaje da bude nevina (ovo je obeležava kao nekoga ko je kriv) onog trenutka kad dođe do prvog seksualnog odnosa. No, ono što je važno, i što potenciraju, je da iako nevinost obeležava ženu i u mnogim kulturama služi za osporavanje ženskih prava, posmatrajući golim okom vaginu niko, pa čak ni lekari, ne može tvrditi da li je neka žena imala seksualne odnose ili ne, isto kao kad posmatraju penis muškarca – nemoguće je utvrditi da li je  imao seksualne odnose.

Ono što se često sreće u sudskoj praksi kada lekari tvrde da jeste došlo do silovanja kako bi zločin bio dokazan, nije zbog toga što se na vagini vidi da je došlo do seksualnog odnosa već zbog rana koje dolaze zbog nasilne penetracije koje su iste i kod žene koja prethodno nije imala seksualne odnose, i kod one koja jeste.

Zbog društvenih predrasuda, himenoplastika je operacija koja se obavlja svuda u svetu sa ciljem da žena dokaže da pre braka nije bila “taknuta”, međutim u mnogim klinikama gde se rade ove operacije ne garantuju da će tokom penetracije doći do krvavljenja, što bi muškarcu bio siguran dokaz da je žena bila nevina. Pojedini lekari takođe tvrde da tokom ovih operacija prave nešto što u stvari nikada nije postojalo.

Zbog toga, u svetu je sve više trend da se sa ženama koje žele hirurškim putem da vrate svoju nevinost rade psihoterapije kako bi povećale svoje samopouzdanje i smanjile osećaj samokrivice.

Postojao ili ne, himen je viševekovno sredstvo koji žene obeležava kao nevine ili – krive. Da li je žena koja uradi himenoplastiku ponovo nevina… Trebalo bi nju pitati.

Ovo takođe ponovo pokreće pitanje zašto se nevinost vezuje samo za prvi seksualni odnos žene, odosno, isključivo za heteroseksualni odnos. Danas kada se priča o seksualnim slobodama, pojam nevinosti se ne vezuje i za homoseksualne veze. Žena više nije nevina (da ponovimo, dolazi do suprotnosti – kriva je) kada je imala prvi seksualni odnos sa muškarcem, i to je može obeležiti za čitav život, zavisno od toga u kojoj zemlji živi. Šta je sa ženama koje nisu imale seksualne odnose sa muškarcima već isključivo sa ženama, i šta je sa muškarcima koji nisu imali seksualne odnose sa ženama već samo sa istim polom?

Da li će nevinost ostati breme koje će nositi samo žene koje imaju heteroseksualne odnose?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*