lanesebring.com

Jeste li daunlodovali novu verziju JA 2.0 (12) u ponoć ?

Nova godina je rođendan svima. Razmenjujemo čestitke: zdravlje, sreća, ljubav, uspeh, novac…Često je to trenutak kada poželimo da menjamo i sebe. Da li je moguće napraviti suštinske promene ličnosti, ili možemo menjati samo modus vivendi i modus operandi, jer „vuk dlaku menja, ali ćud ne“?

Vrhunac u psihologiji predstavlja proučavanje ličnosti: šta je uobličava, zašto se razlikuje kod svakog čoveka, kako se menja tokom života, šta je normala i kako da to izmerimo? Nažalost, nema jedne opšteprihvaćene teorije ličnosti. Postoji samo niz  teorija, koje treba shvatiti kao privremene mape još neobeleženog prostranstva. Ali i ono što smo spoznali kroz vekove ipak ima vrednost alata, ako se edukujemo da ga koristimo. I naravno, ako upotrebljavamo svoj mozak. Metapercepcija (sposobnost samoposmatranja) i samosvest su čovekova blagodet, a ne prokletstvo. Omogućavaju da oblikujemo, razvijemo i steknemo tip ličnosti koji želimo.

Kada opisujemo nekog poznanika koristimo epitete „miran, inteligentan, vedar, topao, druželjubiv…“ To su opažanja crta ličnosti, trajnijih osobina koje se dosledno ispoljavaju u nizu situacija. Kada upoređujemo ljude, vidimo da su određene crte ličnosti više ili manje ispoljene, odnosno da su raspoređeni duž nekog kontinuuma, dimenzije. Za svakog čoveka je tako teorijski moguće naći položaj na dimenziji i sagledati njegov sklop, ili profil crta. Još na početku razvoja psihologije kao nauke Olport i Olbert su sastavili listu od 17.953 prideva koji služe za opisivanje samo ponašanja (u engleskom jeziku). Očigledno da je ovaj nomotetski pristup teško primenljiv u svakodnevnom životu. Bliži nam je idiografski, koji  naglašava da je ličnost neponovljiva celina. Naše interesovanje i sklop sposobnosti omogućavaju da pojmimo realnost na specijalan način, sa posebnim emotivnim tonom, kako to niko nije i nikada neće u istoriji čovečanstva. Neponovljivo Ja! Da li je ta unikatnost okoštala struktura? Da li je moguće menjati jezgro ličnosti? Ako je moguće, da li je to opasno i da li će narušiti kontinuitet našeg bitisanja?

Za početak razdvojimo dva pojma: individualnost i ličnost. Rođeni smo kao neponovljive individue, ali je ličnost veća i moćnija. Stalno je mi oblikujemo puneći „zadata korita života“. I u svakom trenutku imamo potencijal za promenu. Polazna tačka je uvid i nezadovoljstvo sobom. Jao, imam problem, zakukavamo, očekujući sažaljenje. A problemi za čoveka su isto što i voda za biljku ili krila za pticu: mogućnost promene.

Naše Ja je veoma elastično! Nećemo izgubiti identitet ni usled velikih spoljnih događaja: brak-razvod, roditeljstvo, smrt bližnjih, prirodne katastrofe, ratovi…ni usled velikih ličnih intervencija koje preduzmemo.

Želja za promenom i verovanje u mogućnost promene je tako dovoljna čarolija u novogodišnjoj noći. Spremni smo za novu verziju Ja 2.0 (12)! Potpuno drugo je pitanje kako će nas ta verzija služiti, da li će promene biti pozitivne ili negativne. To zavisi od nas samih.  Svakako ćemo  odabrati bolji put ako  manje ispunjavamo socijalna očekivanja, tuđe ideale, kriterijume koje nam neko nameće, a više se bavimo aktualizacijom svojih autentičnih kvaliteta.  Možemo da budemo sve što želimo! Imamo šansu za drugi, treći… čin. Samo pažljivo sa željama, jer se mogu i ostvariti!

Autor: Ljiljana Jerinić, psiholog i psihoterapijski savetnik

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *