Etikete su za konzerve, a ne za ljude!

Evo jednog situacionog testa:

Rešili ste da idete na TwetUp okupljanje i upoznate svoje followere. Ušetali ste u veliku prostoriju punu ljudi. Zastali ste. Prešli pogledom tražeći prepoznatljivo lice. Ugledali ste ga. Premerili od glave do pete. Potražili njegov pogled i sa osmehom na licu krenuli ka njemu: „Ćao, ja sam…“ Prepoznajete se? Ne? Vi biste se samo ušunjali u prostoriju, stali negde uza zid i čekali da vam se neko obrati? Ili ne biste ni došli na okupljanje?

Rešavajući ovaj test izvršili ste samoprocenu jedne svoje crte ličnosti: proaktivnost vs. pasivnost. Jasno je da vas ne opisuje u potpunosti ova dimenzija. Ipak će se na radionicama svi lako razvrstati u dve grupe na polovima ovog kontinuuma. I otkriće mnogo o sebi! Aktivni pristup će birati: histrionici, opsesivno-kompulzivni i antisocijalni. A pasivni: šizoidni, paranoidni i pasivno-agresivni. Hej, govorim o zdravim ljudima! Nazivi adaptacija ličnosti u transakcionoj analizi samo su, nesrećno, uzeti iz dijagnostičkog priručnika. Zapravo se radi o radnom modelu tipova ličnosti koji su razvili Ware, Kahler, VannJoines i Ian Stewart.

Suočeni sa zbunjujućom složenošću odlika pojedinaca, od vajkada smo pokušavali sa svrstavanjima u kategorije, tipove. Još je Hipokrat (oko 400 god p.n.e) odredio četiri vrste temperamenta: sangvinik ( optimizam, nada), melanholik (tuga, depresija), kolerik (naprasitost), flegmatik (apatija). Tu tipologiju je u rimsku antiku preneo Galen i ona je sve do druge polovine XIX veka bila osnovni model u evropskoj tradiciji. Takođe je i njen metodološki koncept da se traži veza telesnih stanja i psihičkih osobina, zadržan i u kasnijim tipologijama.

Od  modernijih tipologija koje su naglašavale telesnu građu, poznatija je Krečmerova. Ona govori o asteničnom tipu bojažljive, osećajne, uzdržljive i povučene osobe i pikničkom tipu vesele, živahne, otvorene osobe sklone promenama raspoloženja.

Verovatno najpoznatija je ipak Jungova šema koja ne samo da nas smešta duž jedne dimenzije: introvertnost-ekstravertnost, nego posmatra i četiri funkcije: mišljenje, osećanje, čulnost i intuiciju ne samo duž te dimenzije, nego i u međuzavisnosti. U naše svakodnevno mišljenje se duboko uvrežilo pojednostavljenje esktraverzija vs. introverzija. Ali ne smemo da zaboravimo da se etiketiraju konzerve, a ne ljudi! Šeme ili modeli su samo zgodni alati koji nam pomažu da lakše proniknemo u strukturu i svoje i tuđe ličnosti.

Nijedan model, pa ni ovaj koji mi koristimo na radionicama, ne traži da verujete u njega kao u kakvu dogmu, ali  se pokazao kao odličan vodič za praktični život. Nije slučajno što sa nekim ljudima lakše komunicirate, a sa drugima ste uvek u zamci.  Koji tip adaptacije ličnosti vi preferirate? Kako da priđete svakom tipu da bi komunikacija tekla glatko? Ko vam odgovara i zašto? Dođite, otkrivaćemo zajedno!

Novi ciklus radionica kreće od 17.oktobra. Prijave na tel. 064/060-55-23 ili na www.ceprav.org.

Autor: Ljiljana Jerinić

2 comments

  1. Nije stvar u tome da nam čitav život ljudi dodeljuju i prilepljuju razno razne etikete pa čak to rade i osobe koje nas i ne poznaju i neznaju kakvi smo mi zapravo već se radi i o tome da nas svi gledaju i registruju kao broj ili nas čak i boduju. Zašto je to tako volela bih da mi neko to odgonetne?!

  2. LjiljanaJerinic

    Svako od nas se rađa sa neotuđivim pravom na život i vrednost!!! Ako u ovu konstataciju ne verujemo, pod hitno (najbolje kroz terapiju) treba da uzmemo dozvolu za život i vrednost.
    Kad nas neko etiketira kao broj, to je ili njegov problem, ili to radi iz profesionalnih razloga (da bi formirao neku kvantitatvnu bazu podataka). Mi znamo ko smo i bez matičnih brojeva! Ti brojevi su potrebni našoj zajednici, ne nama. Mi znamo naše dobre osobine, ali i slabosti i znamo koji smo tip ličnosti. Ali, znamo da oko nas nisu naši klonovi. U radionicama ćemo Vas podučiti kako da prepoznate svoj tip ličnosti, ali i da identifikujete brzo ko je ispred vas i da podesite ponašanje tako da komunikacija teče glatko! Nećete od lavova postati žirafe, ali ćete se u Japanu ponašati kao Japanci!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *